Podcast 10: Thermaflex over toekomst op isolatie en verduurzaming van de wereld

28 mrt Podcast 10: Thermaflex over toekomst op isolatie en verduurzaming van de wereld

Ditmaal spreekt Roy de Bruijn met de heer Gerrit Jan Baars, waar hij als laatste telg van de familie als algemeen directeur nog actief is binnen het familiebedrijf Thermaflex (40 jaar geleden opgericht– 35 jaar actief). Het bedrijf is gevestigd in Waalwijk waar het verkoopkantoor en een productie unit staat. Het bedrijf acteert wereldwijd (van Panama tot aan Siberië en alles wat daar tussen zit) en biedt oplossingen voor het isoleren van leidingwerk. Een zeer essentieel goed voor het verduurzamen van een gebouw. Het wereldwijde karakter is ontstaat door observeren, evalueren en in gelijkwaardige situaties in andere landen toe te passen.

Vliegende keep:

Gerrit Jan Baars is formeel in functie als algemeen directeur en houdt zich hoofdzakelijk bezig met geografische ontwikkeling, business ontwikkeling en waar mogelijk met de ontwikkeling van nieuwe concepten, systemen en producten. 50% van zijn werkzaamheden vinden plaats in het buitenland.

Parijs:

Dat Gerrit Jan zijn bedrijf qua duurzaamheid op de kaart heeft weten te zetten mag blijken uit het feit dat hij onlangs is uitgenodigd om tijdens de treinreis naar de klimaatconventie in Parijs mocht deelnemen aan de inspiratiesessie voor de Nederlandse afgevaardigden (dames en heren politici en klimaatonderhandelaars). Meer hierover kunt u teruglezen in de blog op de site van Thermaflex. www.thermaflex.nl

Gerrit Jan vertelt: De opwarming van de aarde van 2 graden of meer is natuurlijk een hot item en als het echt doorzet heeft Nederland een probleem. Het land ligt nu al voor een groot deel onder de zeespiegel en staat het water in ons land letterlijk als eerste aan de lippen. Nederland voelt zich verwant en vele bedrijven willen graag een bijdrage leveren. Nu de politiek nog. Maar de inhaalslag moet geleverd worden, want wij lopen ver achter ten opzichte van bijvoorbeeld Zweden en Duitsland. Zweden heeft in een paar jaar tijd een percentage weten te bewerkstelligen van 15 naar 55% hernieuwbare energie. Duitsland van 5 naar 20%. Nederland slecht 1% verbetering, van 4 > 5%. Nederland MOET in een andere versnelling.

Nederland en verduurzamen:

Ten opzichte van andere landen loopt Nederland achtig, helaas zijn wij niet zo vooruitstrevend als dat wij wellicht willen denken. Er zijn veel pilots en is er veel aandacht van ontwikkeling. Maar helaas scoren wij een stuk slechter dan ons buurland Duitsland. Daar zijn ze op alle fronten verder. Dit heeft te maken met de aansprakelijkheid en de sterke traditionele wetgeving. Kortom, we lopen achter qua verduurzamen. Andere landen zijn daar écht veel verder in. Hij wijst ons erop om de juiste keuzes in verduurzaming te maken. Hij geeft ons een aantal voorbeelden waar op te letten.

Cradle tot cradle:

Thermaflex heeft ook daarin een uitdaging: een kwart van het assortiment is inmiddels cradle tot cradle gecertificeerd is. In 2016 zal 50-60% van het assortiment cradle to cradle zijn en in de komende jaren willen wij dit verbeten tot het werken met een pakket van volledig duurzame producten. Volledig recyclebaar, extreem lange levensduur, weinig tot geen onderhoud, niet toxisch, geen belemmering of belasting voor het milieu en zo geproduceerd met maximale ontlasting voor het milieu en minimaal gebruik maakt van de beschikbare grondstoffen.

Circulaire economie staat inmiddels op de politieke agenda. Circulaire economie > circulaire steden > circulaire gebouwen> circulaire sytemen > circulaire producten.

Houdbaarheidsdatum:

Met name binnen de installatiebranche ligt er een schone taak voor de installateur. Een mind set moet plaats vinden. Bouw installaties met een langere “houdbaarheidsdatum”. Gebouwen staan prima na 100 jaar, een installatie moet daar ook aan kunnen voldoen (zij het met kleine aanpassingen).

De korte termijnblik moet ingeruild worden voor de langere termijn blik. Denk een generatie verder.

Total cost of ownership moet getransformeerd worden naar total benefits naar alle stakeholders.

Onwetendheid:

Dat Nederland hierin achterloopt heeft te maken met onwetendheid. Ook Thermaflex is hier debet aan en hebben wij grote risico’s genomen om bepaalde producten te gebruiken. Er bestaat een Europese lijst van “verboden producten”. Wij hebben zo’n tien jaar geleden een bewuste keuze gemaakt om chemie gebaseerde producten niet meer toe te passen in verband met gezondheid risico’s. Inmiddels gebruiken wij slechts producten/stoffen die geen correlatie hebben met die lijst.
Door deze keuze te maken hebben wij afstand gedaan van 20% van onze omzet. Wij konden ons niet langer vereenzelvigen met deze producten. Zodra wij wisten dat deze producten kankerverwekkende stoffen bevatten en niet recyclebaar waren zijn we gestart met uitfasering. Onze afnemers waren ons niet dankbaar, maar het strookte niet meer met onze ethische bedrijfsvoering.

Trots op certificering:

Onlangs hebben wij de Cradle to cradle certificering van onze watervoerende systemen mogen ontvangen. Uniek nog in de installatiebranche. Dit heeft geleid tot een herlancering van een range isolatieproducten op basis van de best mogelijke Europese brandklassen. Non toxiciteit en volledige recyclebaar. Het meet de beste isolatiewaardes. Een zeer hoogwaardig materiaal én universeel toe te passen.

Volgende stap is circulair ondernemen:

Wij gaan ons nu toeleggen om hele assortiment vanuit een duurzame basis te produceren. Ook andere interne bedrijfsactiviteiten gaan we verduurzamen. Denk aan inkoop groene stroom, recycle van interne afvallen, vergroening van het wagenpark (al heel hele batterij aansluitingen tegen de gevel voor onze elektrisch auto’s). letverlichting, zonnewarmte en absorptiekoeling. Wij streven naar circulair ondernemen.

Verduurzamen als gemeengoed:

Wij zijn momenteel volop bezig met het verspreiden van kennis en ervaringen. Op onze nieuwe website valt al veel te lezen en te leren over onze producten en visie. Toepassing van nieuwe materialen vergt nieuwe manier van werken en denken , daarom verzorgen wij nu tal van trainingen bij installateurs en aannemers. Ook bieden wij ondersteuning direct in het veld.

Thermaflex wil kennis delen. Een aantal agendapunten: meer publiceren, meer interviews verzorgen, betere informatie stroom richting vakverenigingen en opleidingsinstituten én last but not least een nauwere samenwerking met de adviseur en installateur.

Kortom, Thermaflex wil er alles aan doen om verduurzamen tot een gemeengoed te maken.

Ga even rustig zitten en laat je inspireren door de woorden van Gerrit Jan Baars om te verduurzamen en geniet van deze bijzondere Podcast.

Wil je meer informatie over dit onderwerp neem de contact met ons op.