Maatwerk installatie advies

13 jul Maatwerk installatie advies

Om een goed maatwerk installatie advies te maken doen we een energiebesparingsonderzoek op basis van TRIAS energetica. Dit is een internationaal erkende drie-stappen-strategie om een energiezuinig ontwerp te maken. De drie stappen van de Trias Energetica zijn basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. Deze drie stappen zijn:

  • Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.
  • Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
  • Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuur-verwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leiding lengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Uitbreiding op TRIAS energetica

Omdat TRIAS niet in gaat op alle categorieën die wij willen betrekken in dit onderzoek hebben wij deze strategie met een aantal elementen uitgebreid. Hieronder treft u het overzicht van de uitbreiding die De Installatie Adviseur toepast:

  • Beperken energieverlies
  • Reduceren energiegebruik
  • Optimaliseren gebruikersgedrag
  • IPS monitor
  • Energieprijs door Energie inkoop

Beperken energieverlies

Deze maatregelen hebben veelal betrekking op de schil isolatie van het object. Optimalisatie is mogelijk door het verlagen van warmteverlies via het dak door toepassing van dakisolatie of door het beperken van de warmtelast in de zomer doormiddel van een groen dak. Het na-isoleren van de gevels is een optie of het verhogen van isolatie waarde van glas door gebruik te maken van folies enzovoorts. De Installatie Adviseur heeft de kennis en ervaring in huis om voor uw pand deze voordelen inzichtelijk te maken.

Reduceren energiegebruik

De maatregelen die hier betrekking op hebben zijn: het terugwinnen van warmte uit afgezogen lucht; het reduceren van pompenergie; het automatisch uitschakelen van verlichting bij voldoende daglicht, LED verlichting, BAOPT, nachtventilatie, enzovoorts. De mogelijkheden zijn per object verschillend en afhankelijk van energieprijzen en de technische en economische stand van zaken en de resterende levensduur van de installaties.

Duurzame energiebronnen

Door over te stappen naar alternatieve duurzame energie bronnen zoals bodemenergie, zonnenergie, koelen met water, biomassa verwarming zijn grote voordelen te behalen voor een reductie van fossiele energiegebruik. Deze bronnen zijn niet geschikt voor ieder object. De geschiktheid is afhankelijk van vele factoren. Tijdens het Maatwerk installatie advies rekenen wij de meest geschikte toepassing(en) voor u door.

Efficiënte fossiele energie

Door de benodigde fossiele energiegebruikers in te zetten met een zo hoog mogelijk rendement zorgen we er ook voor dat de schaarse fossiele energie effectief wordt gebruikt. Ook kan er gekoeld worden wanneer er een overschot is in het net aan stroom, bijvoorbeeld in de avond zodat het piek energiegebruik wordt gereduceerd. Dit heeft ook effect op het door u afgenomen piekvermogen wat vaak een aanzienlijke reductie oplevert in de energieprijs.

Optimaliseren gebruikersgedrag

Ruimtes worden niet altijd gebruikt en verlichting, verwarming en koeling blijven dan aan staan. Door betere regeltechniek toe te passen is het mogelijk effectief om te gaan met energie op basis van het echte gebruik van de ruimte. De mogelijkheden en de kosten daarvan zijn afhankelijk van de bestaande functionaliteiten. Hier wordt vaak bespaard terwijl er comfort wordt gewonnen.

(IPS) monitor

Met de IPS monitor brengen we middels trend grafieken in beeld hoe de installatie werkt in de verschillende seizoenen. Bij de meeste gebouwen gaat veel energie verloren door het niet goed ingeregeld zijn van de installatie of dat de regeltechniek niet overeen komt met het gebruik. Dit wordt zowel voor verwarming, koeling als elektra in beeld gebracht en geoptimaliseerd daar waar mogelijk. Uit deze langdurige monitoring komen energiegebruikers naar voren die anders verborgen waren gebleven. Met deze scan wordt tot 20% energie bespaard. Ook de gebruikers klachten worden hier mee verlaagd.

Energieprijs

Het blijkt dat veel gebruikers niet regelmatig hun energieprijzen beoordelen ten opzichte van de geldende marktprijzen. Het aangaan van een collectief energiecontract kan u ook grote besparingen opleveren. Wij bieden begeleiding bij dit traject door middel van Energie inkoop zodat u als klant altijd de beste inkoopvoorwaarden heeft. De investering voor dit onderzoek zijn afhankelijk van de omvang van het object en de toegepaste installaties. Aanwezigheid van actuele (revisie)tekeningen zal de kosten voor het onderzoek bijvoorbeeld beperken. Centraal staat voor ons uw optimalisatie potentieel.

We bieden u voorafgaand aan het maatwerk installatie advies een QuickScan huurder of een QuickScan eigenaar /verhuurder / makelaar aan. Waarmee u snel inzicht krijgt in de Quick wins op het gebied van energieverbruik, servicekosten, kwaliteit en functionaliteit van de installaties. Uitgangspunt is de bestaande technische installatie. Neem contact met ons op voor uw mogelijkheden.