LCC en LCA

06 aug LCC en LCA

LCC en LCA:

Life Cycle Costing en Life Cycle Analysis

De Installatie Adviseur rekent zijn adviezen door volgens Life Cycle Analysis (LCA) en Life Cycle Costing (LCC). Bovendien levert deze manier van rekenen waardevolle Life Cycle Management informatie voor het maken van operationele, tactische en strategische beslissingen.

BIM voor LCA en LCC

BIM biedt ook tal van mogelijkheden op het gebied van Life Cycle Management in de exploitatiefase. BIM maakt bijvoorbeeld de levenscyclus van een gebouw inzichtelijk, inclusief het bouwproces en het facilitair gebruik. Bovendien voorziet BIM in de project- en onderhoudsplanning door logistieke informatie toe te voegen. Dit levert het installatie ontwerp een vierde dimensie op (4D). BIM berekent namelijk ook de benodigde hoeveelheden en eigenschappen van de producten.

Life Cycle Management informatie

Toevoeging van dynamische informatie over gebouwinstallaties (zoals data uit de meet- en regeltechniek en controlesignalen van een gebouwbeheersysteem) levert veel bruikbare Life Cycle Management informatie op. Deze informatie kan gebruikt worden voor analysedoeleinden op het gebied van de performances van technische componenten en doelmatige sturing van maintenance- en managementdoeleinden. Maintenance en management wordt conditioneel en resultaatgericht overeenkomstig de NEN 2767.