Podcast 6 : Energieverspilling in scholen

08 jan Podcast 6 : Energieverspilling in scholen

Regelmatig worden wij ingehuurd voor het maken van een quickscan in een gebouw. Zo ook bij een school waar de kosten van het energiegebruik van het gebouw twee maal zo hoog lag dan de normering.

Waar deze verdubbeling vandaan kwam was door de installateur niet te herleiden.

Middels de door De Installatie Adviseur uitgevoerde quickscan, waarbij wij middels een aantal steekproeven de installaties van het gebouw scannen, werd al snel geconstateerd waar het euvel lag.

Door een simpele aanpassing in de installatie kan dit de komende jaren een besparing opleveren van 46.000 euro op jaarbasis.

Door het laten uitvoeren van een quickscan in gebouwen kan je al snel inzicht krijgen in de ontstane energiekosten. Aan de hand van zo’n scan maken wij een energiemanagementcontract, wat direct verlaging van de energiekosten en servicekosten garandeert. In 80% van de gevallen kan dit oplopen tot 20 tot 50% aan energiewinsten door simpele optimalisatie door te voeren, zonder dat het klimaat erop achteruit gaat.

Benieuwd hoe het er in de school aan toe ging? Roy de Bruijn vertelt het je in deze Podcast.

Klik hier voor meer informatie over de quickscan!

Wil je meer informatie over dit onderwerp neem de contact met ons op.