Installatie advies en nieuwbouw

01 aug Installatie advies en nieuwbouw

Deskundig advies over installaties

Onze moderne maatschappij hangt aan elkaar van technische installaties. We kunnen niet meer zonder. Werken zonder ICT installatie en elektrische installatie is niet meer denkbaar. Juist daarom is het belangrijk om al in een heel vroeg stadium goed na te denken over de inrichting van uw technische installatie. De Installatie Adviseur voorziet u van onafhankelijk en deskundig installatie advies over alle denkbare installaties.

Installatie advies in iedere fase

Het is natuurlijk verstandig om al in een vroegtijdig stadium na te denken over de installatie. De Installatie Adviseur denkt daarom graag al in heel pril stadium met u mee en adviseert u over de inrichting van uw technische installatie. Hoe vroeger in het proces, hoe groter de mogelijkheden met en beslissingsvrijheid over uw toekomstige installatie. De kennis en het installatie advies van onze ervaren installatie adviseurs kan in 4 fases van het bouwproces ingezet worden:

  • Definitiefase
  • Ontwerpfase
  • Realisatiefase
  • Gebruik- of exploitatiefase

Maatwerk installatie advies

Uiteraard verleent De Installatie Adviseur advies bij aanbesteding, de aanvraag van uw gebruiksvergunning, bij het begroten en bij het opstellen van een programma van eisen. Naast de traditionele werkwijze voor het ontwerp van een installatie (VO, DO, bestek) hanteert De Installatie Adviseur ook een flexibele no-nonsense werkwijze. Dit houdt in dat we pragmatisch, creatief, doelmatig en efficiënt te werk gaan. De ervaring leert dat juist die aanpak ons in staat stelt om tot echt goede maatwerk installatie adviezen te komen.