Conditiemeting NEN 2767

12 jul Conditiemeting NEN 2767

Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Met een conditiemeting stelt De Installatie Adviseur de technische staat van een gebouw of bouwdeel vast, uitgedrukt in numerieke waarden. Met de inbreng van De Installatie Adviseur wordt u in staat gesteld het levensloopproces van uw gebouw naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Gebreken van gebouwen vaststellen

De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouwdelen. Eventuele gebreken worden vastgelegd door middel van een fotorapportage. Aanvullend worden de bevindingen verwerkt in een managementrapportage waarin het een en ander uitgebreid wordt toegelicht.

Conditiemeting vereist voor onderhoudsplan

Bij het opstellen van een onderhoudsplan is het noodzakelijk een goede conditie van de technische installaties te krijgen. Met een NEN 2767 inspectie stellen we de huidige conditie van de technische installatie vast en breng we de gebreken in kaart. Bij de opname volgens de NEN 2767 brengen we de E en W installaties in kaart en stellen we vast wat de individuele conditie is. Eventuele gebreken leggen we vast door middel van een fotorapportage. Aanvullend wordt het rapport voorzien van een managementrapportage waarin een uitgebreide toelichting staat van de geconstateerde conditie. Op basis van de conditiemeting kunnen wij een Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan voor u opstellen. Zo krijgt u nauwkeurig inzicht in de toekomstige onderhoudskosten. Daarbij is uiteraard de door u gewenste instandhoudingsconditie het uitgangspunt. Deze conditie is afhankelijk van uw toekomstige plannen met het object.

Neem contact op voor de mogelijkheden om veel geld te besparen.