Bestaande Bouw

29 jul Integraal gebouw audit

Hoelang is het geleden dat uw gebouw is opgeleverd? Ongetwijfeld was het gebouw toen modern en voldeed het aan alle technische eisen van dat moment. Maar gebouwen verouderen in de loop van de tijd. De technische voorzieningen gaan achteruit in kwaliteit en prestatie. Na verloop van tijd verlopen...

Lees meer

24 jul Uitvoeringsbegeleiding

Bij het uitvoeren van jaarlijks onderhoud, vervanging en nieuwbouw is de bewaking van de kwaliteit van het uitgevoerde werk van groot belang voor de werking en levensduur van de technische installatie. De Installatie Adviseur kan u helpen een goede beoordeling te maken van de kwaliteit...

Lees meer

22 jul Inkoop energie

Wij zien af en toe dat eigenaren en verhuurders niet het optimale resultaat boeken bij het inkopen van hun energie. Veelal komt dit doordat het maar een relatief klein onderdeel is op de jaarlijkse begroting. Vaak komt een energiemaatschappij op u af met een energiebesparingsadvies....

Lees meer

20 jul Duurzaam vervangingsonderhoud

Als uw technische installatie of installatie onderdelen toe zijn aan vervanging dan is dat een goed moment om te bekijken of een duurzamer installatie of installatie onderdeel een optie is. De Installatie Adviseur ziet vaak dat installaties of installatie onderdelen vervangen worden door gelijkwaardige elementen....

Lees meer

18 jul Contractanalyse

Onderhoudskosten en de kwaliteit van het onderhoud van uw technische installaties kunnen vaak worden verbeterd. Tijdens de levensduur van een pand - en dus van de aanwezige technische installaties - zien wij regelmatig dat er meerdere installateurs verantwoordelijk zijn en dat installaties zijn aangepast of...

Lees meer

16 jul Binnenmilieu Advies

Iedereen heeft recht op een gezonde werkplek. Een slecht binnenmilieu kost u als ondernemer een onzichtbaar vermogen! Door het realiseren van een goed Binnenmilieu advies verlaagt u het ziekteverzuim en is een productiviteitsverbetering tot 20% haalbaar. De luchtkwaliteit, temperatuur, geluid en licht zijn de belangrijkste...

Lees meer

15 jul Subsidies op duurzame installaties

Duurzaamheid wordt door de overheid op verschillende manier gestimuleerd. Bijvoorbeeld door middel van subsidies en fiscale stimuleringsregelingen. Ook zijn er soms alternatieve financieringsmogelijkheden. De Installatie Adviseur maakt u wegwijs in de verschillende subsidieregelingen waar u voor in aanmerking komt wanneer u investeert in duurzame oplossingen....

Lees meer

13 jul Maatwerk installatie advies

Om een goed maatwerk installatie advies te maken doen we een energiebesparingsonderzoek op basis van TRIAS energetica. Dit is een internationaal erkende drie-stappen-strategie om een energiezuinig ontwerp te maken. De drie stappen van de Trias Energetica zijn basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. Deze...

Lees meer

12 jul Conditiemeting NEN 2767

Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Met een conditiemeting stelt De Installatie Adviseur de technische staat van een gebouw of bouwdeel vast, uitgedrukt in numerieke waarden. Met de inbreng van...

Lees meer

11 jul Duurzaam vervangingsonderhoud

Als uw technische installatie of installatie onderdelen toe zijn aan vervanging dan is dat een goed moment om te bekijken of een duurzamer installatie of installatie onderdeel een optie is. De Installatie Adviseur ziet vaak dat installaties of installatie onderdelen vervangen worden door gelijkwaardige elementen....

Lees meer