House of Bird

House of Bird

Proeflokaal en restaurant

Voor Bird Brewery hebben wij in samenwerking met FELSCH Architecten de complete werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties mogen ontwerpen voor House of Bird. House of Bird is dé officiële brewpub van Bird Brewery.

Tijdens de bouw lag de focus op duurzame oplossingen, circulaire bouw en een perfecte inpassing in de natuur.

House of Bird een duurzaam en circulair gebouw dat perfect in het Diemerbos opgaat

Voor de nieuwbouw van het restaurant en proeflokaal van Bird Brewery is De Installatieadviseur gevraagd om de complete werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie te ontwerpen. Hiervoor hebben wij na vastlegging van het Technisch Programma van Eisen de ruimteclaims bepaald en zijn de stukken voor de omgevingsvergunning opgesteld.

Het sfeervol ingerichte proeflokaal

Voor de uitvoering is een uitgebreid functionele werkomschrijving opgesteld incl. materiaalstaat en directieraming. 

Door de uitgebreide werkomschrijving zijn op basis van funtionele uitgangspunten de omvang van de levering vastgelegd. In combinatie met de materiaalstaat heeft dit een beschrijving opgeleverd met weining ruimte voor meerwijk.

De wens vanuit Bird Brewery was een duurzaam en circulair gebouw dat goed bij het Diemerbos paste. Samenwerkingpartner FELSCH Architecten is er in geslaagd om een prachtig ontwerp op tafel neer te leggen, een ontwerp dat past bij de wensen en filosofie van de opdrachtgever. Aan De Installatieadviseur opdracht om hier een bijpassende installatie voor te ontwerpen.

De technische installatie als onderdeel van de inrichting

Om aan de duurzaamheid wensen te voldoen zijn de technische installatie gasloos ontworpen. De warmte- en koudeopwekking vind plaats door middel van in cascade opgestelde lucht/water warmtepompen. De afgifte vind door het gehele gebouw door middel van laagtemperatuur vloerverwarming plaatst.

Ventilatie wordt geregeld door middel van een WTW unit welke in de technische ruimte van de nieuwbouw is geplaatst. Voor de verblijfsruimte is ervoor gekozen om de geconditioneerde lucht door middel van luchtverdeelslangen in te blazen. De WTW unit is voorzien van verwarming- en koelbatterij om ervoor te zorgen dat het hele jaar door de ventilatielucht wordt ingeblazen op ruimtetemperatuur.

Op maat ontworpen luchtverdeling door middel van luchtverdeelslangen

Dat het proeflokaal geen dertien in een dozijn gebouw is zie je direct vanaf de buitenkant. Door alle ontwerp partijen is er in nauwe samenwerking een prachtig resultaat neergezet. Kijk alleen al eens naar de verlichting van de vergaderruimte, geheel om maat ontworpen zodat deze naadloos in het ontwerp past.

Specifieke verlichting in vergaderruimte