Onafhankelijk en creatief advies voor uw vastgoed

Kennisbank

Bij de Installatieadviseur willen wij graag onze kennis delen. Dit doen wij door middel van diverse whitepapers, podcast of lezingen. Op onze kennisbank zijn de kennisartikelen die wij hebben gepubliceerd terug.

Binnenklimaat

Duurzaam Binnenklimaat

In deze whitepaper worden de belangrijkste oorzaken en gevolgen van een slecht binnenklimaat behandeld. Hierin komen zowel de gezondheids- als de financieel-economische aspecten aan bod.

Er wordt een korte uitleg gegeven over:

 • 9 fundamenten van een gezond gebouw
 • Luchtkwaliteit
 • Thermisch comfort
 • Akoestiek
 • Wat levert een gezond gebouw op voor werknemer, werkgever en ontwikkelaar?
BAOPT

Ontdek hoe BaOpt wel goed kan werken

Deze white paper is geschreven voor mensen die overwegen om BaOpt aan te schaffen of zich willen oriënteren wat de mogelijkheden zijn van dit systeem.

Er wordt een korte uitleg gegeven over:

 • wat is BaOpt
 • voor wie is BaOpt interessant
 • de voor- en nadelen
 • waar de uitdagingen zich bevinden
Energielabel verbetering

Wat is de beste weg naar label C en A? (kantoorgebouw)

In deze whitepaper zijn er verschillende scenario’s financieel doorgerekend over een periode van 25 jaar waarbij investering en exploitatie kosten zijn meegenomen.

Er wordt inzicht gegeven in:

 • Wat is de meest optimale scenario?
 • Wat zijn de subsidiemogelijkheden?
 • Is met een traditionele CV ketel een C label mogelijk?
 • Verdien ik label A terug?
 • Waarom verduurzamen een verdienmodel is op de langere termijn.
 • Hoe voorkom ik desinvesteringen?
Activiteitenbesluit

Eisen duurzaamheid Utiliteitsgebouwen

In Nederland zijn diverse labels en keurmerken in omloop die de energieprestaties van woningen en gebouwen in beeld brengen. In deze whitepaper beperkt De Installatieadviseur zich tot utiliteit.

Aan de hand van het Activiteitenbesluit milieubeheer en overige wetgeving wordt toegelicht wat duurzaamheid voor vastgoedeigenaren in Nederland inhoudt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 uitgebreid ingegaan op de energie labels. 
Hoofdstuk 5 behandelt de Energie audit EED.
Hoofdstuk 6 gaat nader in op Energieprestatie – BENG.

In het kort: een energielabel laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Podcast

Hieronder vind je een overzicht van alle afleveringen van De Installatieadviseur podcast. Verder vind je hier linkjes naar de iTunes en Soundcloud pagina van de podcast en leg ik je uit hoe jij op je telefoon de podcast kunt beluisteren.

Beluister de podcast via je computer:
Beluister de podcast via iTunes: De Installatieadviseur Podcast iTunes

Beluister de podcast via je telefoon:
Bekijk hier de instructies voor iPhone (iOS)Android en Windows Phone.

Beluister de podcast via Stitcher:
Met Stitcher kun je zowel op je computer als tablet en of smartphone naar podcasts luisteren. Bekijk hier de instructie voor Stitcher.