Bespaar op uw kosten

Zondag 15 maart 2020, tijdens de persconferentie om 17:00 uur wordt het duidelijk. Er worden aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen het COVID-19 virus. Maatregelen die invloed hebben op ons sociale leven. Maatregelen die ook zeker invloed hebben op ons werk. Scholen, horeca en sportfaciliteiten moeten de deuren sluiten. Deze locaties zijn tot ten minste 6 april 2020 gesloten en naar alle waarschijnlijkheid zal de sluitingsdatum tijdens de persconferentie van 31 maart om 19:00 verlengd worden. Voor de aankomende weken betekent dat geen klanten, geen inkomsten en de kosten stapelen zich op.

In de media wordt gesproken over de kosten die de ondernemers maken. Maar zijn er ook zaken die ondernomen kunnen worden om de kosten te drukken? Een van onze klanten belde ons na de persconferentie op voor advies. Advies over de te nemen maatregelen om kosten te kunnen drukken met betrekking tot de installatie van het vastgoed.

Zet de installatie uit!

De makkelijkste manier om de kosten te drukken is het uitschakelen van de gehele installatie. Zet de luchtbehandeling-, verwarming- en eventuele andere installaties uit. Door deze simpele handeling kunt u al veel besparen om de kosten tijdens de periode van de aankomende drie weken. Draait de installatie niet, verbruikt u ook geen elektra. Waarom zou de technische installatie door draaien als door de maatregelen het bedrijf gesloten is?

Bij het uitschakelen van de installaties kunt u besparen op de kosten. Echter welke invloed heeft het uitschakelen op processen? En welke invloed heeft het uitschakelen van de installatie op eventuele besmettingen van legionella? Dit is precies de vraag die aan ons gesteld is door onze klant direct na de persconferentie van 15 maart 2020. Deze klant runt een hotelketen door heel Nederland en merkt dat direct in de bezetting van het hotel.

Om hier antwoord op te geven nemen we geven we eerst nog een stuk theorie over wat legionella precies is.

Wat is legionella?

Le-gi-o-nel-la (de; V)
1 door bacteriën veroorzaakte, gevaarlijke longziekte; = veteranenziekte
2 de bacterie

In 1976 is een groot aantal deelnemers aan een Amerikaanse reünie van oud-strijders besmet geraakt met de legionellabacterie. De deelnemers kregen ernstige longontsteking en na langdurig onderzoek kon de bacterie “Legionella pneumophila” als veroorzaken aangeduid worden.
In Nederland is legionella bekend geworden in 1999, bij een besmetting in Bovenkarspel. Tientallen slachtoffers raakt besmet na een bezoek aan een whirlpool.

Legionella is dus een bacterie die ernstige longontsteking kan veroorzaken, door de ontdekking in 1976 bij de oud-strijders ook wel “veteranenziekte” genoemd. De ziekte wordt bestreden met antibiotica en openbaart zich na besmetting na 2 tot 19 dagen. Sommige mensen krijgen na besmetting een lichte vorm van de infectie, de legionellagriep. Wanneer mensen besmet raken zonder juiste behandeling en/of met sterk verminderde weerstand kan de ziekte dodelijk zijn.

Een legionella besmetting moet niet onderschat moeten. Er is een strenge regelgeving van toepassing als het gaat om legionella. Dit heeft te maken met de wijzig waarop de besmetting plaatsvindt, dit gebeurt namelijk door het inademen van besmette waternevel. Doordat de besmetting door middel van waternevel plaatsvindt is het bereik enorm groot en komen in de regel vele mensen met de bacterie in aanraking.

Bronnen van legionella

Bestemming kan dus plaatsvinden door het inademen van de bacterie, het verspreidt zich door middel van waternevel. Maar waar vormt de bacterie zich, wat zijn de bronnen?

De legionellabacterie komt van nature voor in zoetwatersystemen zoals oppervlaktewater of grondwater. De bacterie is daar in lage aantallen aanwezig en groeit bij normale omgevingstemperaturen langzaam. Onder de juiste omstandigheden vermenigvuldigd de bacterie zich in razend tempo. De ideale omstandigheden zijn bij stilstaand water en een temperatuur van 25 tot 45 graden, hier wordt het vermenigvuldigingsproces optimaal gestimuleerd.

De bacterie komt dus ook voor in de drinkwatersystemen van onze gebouwen. In de leidingen ontstaat een zogenoemde biofilm welke ideaal is voor de legionellabacterie. Deze biofilm ontstaat aan de binnenkant van de leiding en in het bezinksel. Doorstroming van water is belangrijk om legionella tegen te gaan, door doorstroming zijn er minder voedingselementen in het leidingstelsel aanwezig dus is de kans op de legionellabacterie klein. In de zogenaamde dode leidingen staat het water stil en is er een grote kans op de legionellabacterie, er is geen verversing en geen hoge temperatuur, de ideale bron voor de bacterie.

Preventie

Om de legionellabacterie tegen te gaan zijn er maatregelen omschreven voor onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en hotels. Deze maatregelen dienen uitgevoerd te worden om de groei van de legionellabacterie te voorkomen. De maatregelen worden vermeld in een legionella-beheersplan. Valt de organisatie onder de hoog risicogroep of wanneer er wettelijk zorgplicht is dan zijn er verplichte werkzaamheden op maandelijks, halfjaarlijkse en jaarlijkse basis. Dit allemaal om een mogelijke uitbraak tot een minimum te beperken. Onderstaand een aantal van deze maatregelen opgesomd.

Wat moet u maandelijks aan legionellabeheer doen?
– Temperatuurmetingen van koud water, warm waterbereiders en deelringen;
– Bijwerken van de legionella logboeken.

Wat moet u halfjaarlijks aan legionellabeheer doen?
– Het laten nemen en analyseren van watermonsters;
– Melding en advies bij normoverschrijding;
– Opleveren van de analyseresultaten.

Wat moet u jaarlijks aan legionellabeheer doen?
– Spuien en reinigen van de boilers;
– Leveren en actualiseren van online gebouwdossier;
– Controle van de keerkleppen;
– Onderhouden van de verzegelingen;
– Bijwerken van de logboeken en opstellen van jaarlijkse rapportages.

Legionella en uitschakelen van de installatie

Een klant van een grote landelijke Hotelketen belde ons dus op voor advies over de installatie, kunnen deze door de lage bezetting uitgeschakeld worden? En hoe zit het dan met legionella?

Legionella is een bacterie waar we voorzichtig mee om dienen te gaan, niet voor niets zijn er veel maatregelen voor omschreven en is het beleid strikt vanuit de overheid. Het is echter onrealistisch om alle installatie in de huidige tijd, met alle maatregelen tegen COVID-19, door te laten draaien. Hotels hebben minder bezoekers, sluiten een deel van de kamers af. De horeca is dicht, sportfaciliteiten hebben de deuren gesloten. In al deze sectoren is er kans op legionella besmetting? Dienen deze ondernemers de installaties door te laten draaien ten tijde van de sluiten? En daarmee de kosten op zich te nemen?

Het antwoord is nee!

Wij hebben onze klant geadviseerd de installaties in delen uit te schakelen om zo de kosten te besparen. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden dat deze delen niet gecombineerd worden met eventuele kamers die nog wel verhuurd worden, dan worden actieve en dode zones met elkaar gemengd. Als er bijvoorbeeld een verdieping niet meer verhuurd wordt en deze is aangesloten op één zone, dan kan deze verdieping afgesloten worden.

U dient echter wel rekening te houden met de logboeken en de meldingsplicht. Het is van groot belang dat dit allemaal goed vastgelegd wordt in de logboeken. Dat u kunt aantonen dat het daadwerkelijk is afgesloten en de kamers niet verhuurd worden.

Is de tijd met alle aanvullende maatregelen over kan de installatie weer opgestart worden. Het is dan uiteraard een mogelijk bacteriegroei geweest aangezien er dode leidingen zijn met een optimale temperatuur voor de groei. Het is dan van groot belang om alle preventieve maatregelen te nemen voordat de installatie weer in gebruik genomen wordt. Welke maatregelen dit zijn ligt aan het type onderneming en ligt vast in uw logboek. In ieder geval dient er goed gespoeld te worden, zowel warm en koud. Het is ook aan te raden om een analyse uit te laten voeren om 100% zeker te zijn dat er geen legionella meer aanwezig is.

Voorkom extra kosten als u geraakt bent door de maatregelen en schakel de installaties uit is ons advies!

Breng andere op de hoogte van deze blog

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email