3D en BIM installatieontwerp

28 aug 3D en BIM installatieontwerp

3D en BIM installatieontwerp

Eenvoudige projecten vragen om een een­voudige aanpak. Complexe projecten vragen om een doordachte aanpak. Voor zulke projecten ontwerpt de Installatie Adviseur middels de 3D-techniek. Deze derde dimensie levert een animatieomgeving op die installaties vroegtijdig in het ontwerpproces en met grote mate van nauwkeurigheid, in het bouwkundige en constructieve ontwerp plaatst.

De toegevoegde waarde van het 3D installatie ontwerp is enorm. Het reduceert het aantal bijstel­lingen in het ontwerp aanzienlijk en maakt de omzetting naar werktekeningen eenvoudiger. De installateur hoeft het ontwerp van De Installatie Adviseur niet over te doen. Dit levert een groot voordeel op voor aanbestedingstrajecten en verkleint risico’s van de aannemende partijen.

3D en BIM installatieontwerp: dat bespaart kosten!